به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مسعود خداپناه به عنوان دبیر شورای هماهنگی منطقه هفت جامع علمی کاربردی منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده است: انتظار دارد به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاه در جهت آموزش های مهارتی، با هماهنگی و هم فکری واحدهای استانی منطقه، نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفته و اهتمام ویژه ای در انجام امور محوله داشته باشید.