به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی ظرفیت بی بدلیل آموزشی در حوزه مهارتی و کارآفرینی در ایران است.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: آموزش هایی که این دانشگاه در حوزه مهارت و تجاری سازی محصولات دارد، یک ظرفیت منحصر به فرد به شمار می رود.

وی تاکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی ماموریت مهارتی دارد و به این ماموریت به صورت علمی توجه دارد.

دکتر پیمان صالحی اظهار داشت: سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی آموزش مهارت محور به دانشجویان است که از این طریق دانش آموختگان این دانشگاه بتوانند به سمت تجاری سازی محصولات خود حرکت کنند که این دانشگاه با ادامه این راه می تواند در آینده حرف های زیادی در حوزه اشتغال پایدار در کشور داشته باشد.